I finished Kita Aleph+ at the Ulpan

סיימתי כיתה א+ באולפן גורדון בתל אביב. המורה שלנו היה מצויינת. השם שלה אילנה. היא אוהבת מדטציה, אז, עכשיו היא נוסעת לארה”ב, ושם היא עושה מחנה מדטציה למשך 3 חודשים. בכיתה שלי היו תלמידים מכל העולם.  יש תלמידים מצרפת, אנגליה, דרום אפריקה, ארה”ב, פילפין, סודן, דרפור, רוסיה, לטביה, מולדובה, גרמניה, ועוד. אהבתי ללכת לאולפן כי זאת הדרך הטובה ביותר ללמוד עיברית. אף על פי שקשה ללמוד באולפן אחרי העבודה פעמיים בשבוע, אני חושבת שזאת הדרך הטובה ביותר ללמוד עיברית בשבילי.
This is me, bragging that I can write in Hebrew now (with the help of Google translate my my Israeli husband…)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...